علی حیدریان

مشاورسئو ودیجیتال مارکتینگ

بلاگ

من علی حیدریان در اسفند 66 در تهران متولد شدم و تحصیلاتم رو در دبیرستان شهید بهشتی تهران به اتمام سوندم و بعد از آن در دانشگاه امام خمینی قزوین در رشته ICT ادامه دادم و بعد …